הצטרפות למאגר

מומחה/ מומחית ?

המאגר בעיקר מיועד לשימוש כלי התקשורת בשפה העברית, ומכיל מגוון דוברים/ות ומומחים/ות ערבים פוטנציאלים להופעה, התבטאות,ראיון ותגובות בתקשורת העברית, בשאיפה לתרום לנוכחות וייצוג האזרחים הערבים בתקשורת המינסטרימית, בתור מומחים ופרשנים.

המאגר פתוח להצטרפות מומחיות ומומחים חדשים בכל עת, לפי קריטריונים התואמים לייעוד ומטרות המאגר.

ניתן למלא את הפרטים הנדרשים לבקשת ההצטרפות בקישור  :

טופס הצטרפות למאגר המומחים/יות הערבים לכלי התקשורת בישראל.

בקשתכם תיבדק ע”י צוות המאגר, הטיפול בתהליך ההצטרפות יעשה תוך 30 ימים מקבלת הבקשה.

( ראוי לציין כי פרטים לא מלאים ומדויקים עלול לעכב את הטיפול או דחיית הבקשה).

קריטריונים ודרישות אשר מנחים את תהליך צירוף מומחים חדשים למאגר :

דרישות חובה :

  1. רמת מומחיות גבוהה ומוכחת בתחום הספציפי שבו עוסקים.  
  2. יכולת התבטאות מוכחת בשפה העברית.
  3. רצון ונכונות להופיע ולהתבטא בתקשורת העברית בתחומי ההתמחות.
  4. רלוונטיות לתחומי העיסוק וההתמחות שהמאגר מעוניין לקדם דוברות בהם ( קטגוריות המומחיות שמופיעות באתר)

דרישות בעדיפות גבוהה :

שיקולים שעלולים להביא לדחיית הבקשה :